ZAJĘCIA NA KRĘGIELNI


Nasza młodzież bierze udział w zajęciach na kręgielni w Balaboom

Zajęcia odbywają się w  środy o godz. 17.15-18.15

Opiekunem zajęć jest Pani Ewa Sokolnicka


ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE


Zajęcia muzyczno-ruchowe są prowadzone dla najmłodszych wychowanków internatu.

 

Zajęcia dobywają się w każdą środę o godz. 17.45-18.15

Opiekunkami zajęć są: Beata Wyrostek, Jolanta Michalczuk


KÓŁKO FOTOGRAFICZNE


Kółko fotograficzne odbywa się w każdy

wtorek o godz. 17.00-18.30

w Miejskim Domu Kultury

Opiekunem kółka jest Pan Kamil Leńczuk


KOŁO MUZYCZNE


,,Sztuka przechadza się po ulicy, kręci się po naszym domu, chodzi z nami na wycieczki, jest nam potrzebna, że jej granice są nieokreślone, że twórcą może być każdy, że czasami – dla niektórych – jej świat może być ucieczką, pociechą, zabawą"

 

Rozwijanie poszczególnych form tj. śpiew, gra na instrumentach, tworzenie muzyki, ruch przy muzyce czy też aktywne słuchanie muzyki.


Zajęcia muzyczne prowadzi Pan Kamil Leńczuk we wtorki o godz. 19.15-20.00 


Lodowisko

Zajęcia na lodowisku odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach 19.45-20.45.

Opiekunami koła są Ewa Sokolnicka i Kamil Leńczuk

KOŁO GOSPODARSTWA DOMOWEGO


Opiekunem koła jest Pani Urszula Sirko - Rogowska

Zajęcia odbywają się w każdą środę w godz 19.30- 21.00


Zadaniami naszego koła są:


Nauka nakrywania do stołu.

Prawidłowa i bezpieczna obsługa urządzeń elektrycznych.

Prawidłowe posługiwanie się sztućcami i narzędziami kuchennymi.

Sporządzanie wybranych potraw mącznych, warzywnych, owocowych, gotowanie, pieczenie.

Prawidłowa obróbka warzyw i owoców. Ogólne ich wykorzystanie i przechowywanie.        

                                                   

Wpajanie podstawowych zasad higienicznych i przepisów BHP.


KOŁO TEATRALNE


Koło teatralne "Mali aktorzy" ma na celu:

Popularyzację sztuki teatralnej.

Pogłębianie uczuć patriotycznych i tożsamości narodowej.

Poszerzanie wiedzy o kulturze języka polskiego.

Rozwijanie wyobraźni.

Wyzwalanie aktywności twórczej.

Odkrywanie talentów aktorskich.


Opiekunem koła jest Pani Jadwiga Skrzyńska

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 20.00 - 21.00 


DRUŻYNA HARCERSKA "CHMURA" 


Działalność 8 Drużyny Nieprzetartego Szlaku "Chmura"

- Systematyczne organizowanie zbiórek harcerskich 

- Udział w konkursie na kartki świąteczne organizowanym prze Komendę Hufca

- Udział w Festiwalu Piosenki Harcerskie "Powrót do tradycji" (wyróżnienie 2008)

- Organizowanie biegów patrolowych

- Sprzątanie terenu wokół rzeki Łabuńki (na wyznaczonym odcinku)


Opiekunami drużyny są: hm Urszula Sirko-Rogowska i Kamil Leńczuk


ZAJĘCIA Z TENISA ZIEMNEGO


Zajęcia z tenisa ziemnego

Nasi wychowankowie biorą udział w zajęciach z tenisa ziemnego raz w tygodniu (środy godz. 19.15-21.00)

Zajęcia odbywają się na kortach tenisowych klubu RETURN

Opiekunem zajęć jest Pani Ewa Sokolnicka