06.30 - 06.45 Pobudka; Toaleta poranna

06.45 - 07.05 Śniadanie

07.10 - 08.00 Wyjście do szkoły

08.00 - 15.30 Pobyt w szkole

16.15 - 17.00 Obiad

17.00 -18.30 Nauka własna,spacery,rekreacja na      powietrzu, udział w kołach zainteresowań, zajęcia
z psychologiem, pedagogiem

18.30 - 19.00 Kolacja

19.00 - 21.00 Zajęcia wieczorne

21.00 - 22.00 Toaleta wieczorna

22.00 - 06.20 Cisza nocna