Wychowawcy

 

Kamil Leńczuk - przewodniczący zespołu

Iwona Sokołowska

Urszula Sirko-Rogowska

Jadwiga Skrzyńska

Ewa Hłobił-Sobczyńska

Elżbieta Szponar

Wyrostek Beata

Piotr Grątkowski

Ewa Sokolnicka 

 

 

Emilia Borys - psycholog

Dorota Koczułap - psycholog

Agnieszka Mazur - pedagog

Jolanta Michalczuk - pomoc nauczyciela

Sylwia Słonina Remiszewska - pomoc nauczyciela

I GRUPA  - WYCHOWAWCZYNIE:  

URSZULA SIRKO -ROGOWSKA, EWA SOKOLNICKA

 

II GRUPA  - WYCHOWAWCZYNI: SKRZYŃSKA JADWIGA

 

III GRUPA - WYCHOWAWCY:

KAMIL LEŃCZUK, IWONA SOKOŁOWSKA

                                                

IV GRUPA - WYCHOWAWCY:

EWA HOŁBIŁ-SOBCZYŃSKA, PIOTR GRĄTKOWSKI

 

V  GRUPA - WYCHOWAWCZYNIE:

SZPONAR ELŻBIETA, BEATA WYROSTEK