Wychowawcy

 

Kamil Leńczuk - przewodniczący zespołu

Iwona Sokołowska

Urszula Sirko-Rogowska

Jadwiga Skrzyńska

Ewa Hłobił-Sobczyńska

Elżbieta Szponar

Wyrostek Beata

Piotr Grątkowski

Ewa Sokolnicka 

 

 

Katarzyna Bartosiewicz - psycholog

Dorota Koczułap - psycholog

Agnieszka Mazur - pedagog

Aneta Petrynko - pomoc nauczyciela

Sylwia Słonina Remiszewska - pomoc nauczyciela

I GRUPA  - WYCHOWAWCY:   URSZULA SIRKO -ROGOWSKA,

                                                 EWA SOKOLNICKA

 

II GRUPA  - WYCHOWAWCZYNI: SKRZYŃSKA JADWIGA

 

III GRUPA - WYCHOWAWCA:  KAMIL LEŃCZUK,
                    IWONA SOKOŁOWSKA

                                                

IV GRUPA - WYCHOWAWCY:  EWA HOŁBIŁ-SOBCZYŃSKA,                                                           PIOTR GRĄTKOWSKI

 

V  GRUPA - WYCHOWAWCZYNIE: SZPONAR ELŻBIETA,                                                                  BEATA WYROSTEK