O nas ...


Młodzież i dzieci przez całą dobę przebywają pod czujnym okiem wychowawców, opiekunów

i dzięki temu  zapewniamy im wszechstronny rozwój społeczny i osobowościowy. Pobyt

w naszym internacie uczy samodzielności, higieny, zasad bezpieczeństwa, systematyczności w nauce, kształci umiejętność poprawnej organizacji czasu.

Internat pracuje od poniedziałku do piątku. W poniedziałek dzieci i młodzież przyjeżdżają bezpośrednio do szkoły, po południu o godz. 15.30 zabierane są do internatu przez wychowawców. W piątek powinny być zabierane przez rodziców bezpośrednio ze szkoły po lekcjach.

W internacie mieszka 48 wychowanków podzielonych na grupy.                              Wyżywienie w bursie, koszt 10 zł -  stawka dzienna, można zwrócić się w swoich gminach

                               z wnioskiem o dofinansowanie i z decyzją przyjść do szkoły, pokój nr 53.

 

                               Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do gmin w miejscu zamieszkania o dofinansowania do obiadów;

                               uzyskaną decyzję prosimy składać do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Śląska 45A

                               22-400 Zamość w pokoju nr 53.

                               Wyposażenie ucznia do internatu: przybory toaletowe, przybory szkolne, odzież odpowiednią do pogody

                               i pory roku.

 

W internacie pracuje psycholog - Katarzyna Bartosiewicz, Dorota Koczułap

 i pedagog - Edyta Bączkowska - Skiba. Gdyby pojawiły się jakieś problemy zapraszamy.